Цялостна програма на курса: Основи на дизайна с Canva

Лекция 1: Въведение и начало на работа с Canva (4 часа)
 • Въведение в Canva
 • Създаване на акаунт в Canva
 • Навигация в таблото за управление на Canva
 • Разглеждане на шаблони и типове дизайн
 • Основи на графичния дизайн: Цветове, типография и изображения
 • Практическо занятие: Създаване на публикация в социалните мрежи
 • Проект: Създаване на покана за измислено събитие
Лекция 2: Работа с елементи на дизайна и макети (4 часа)
 • Разбиране на елементите на дизайна: форми, линии, рамки и икони
 • Работа с макети
 • Включване на идентичността на марката: цветове, шрифтове и лога
 • Прилагане на принципите на дизайна: Йерархия, подравняване, контраст и близост
 • Практическо занятие: Създаване на ръководство за стила на марката
 • Проект: Проектиране на брошура за измислена компания
Лекция 3: Разширени функции и сътрудничество (4 часа)
 • Разширени функции: Анимации, видеоклипове и фонове
 • Персонализиране и създаване на шаблони
 • Сътрудничество в Canva
 • Разбиране на файловите формати и експортиране на дизайни
 • Практическо занятие: Проектиране на анимирана публикация в социалните мрежи
 • Проект: Създаване на интерактивна презентация за представяне на измислен продукт
Лекция 4: Работа с елементи на дизайна и макети (4 часа)
 • Използване на Canva за различни цели: Лично, бизнес, образование, нестопанска цел
 • Проектиране с функциите на Canva Pro
 • Разглеждане на Canva Print и Canva for Enterprise
 • Практическо занятие: Създаване на готов за печат плакат .

Заключителен проект: Проектиране на цялостна маркетингова кампания за измислен продукт, включваща реклама в социалните мрежи, бюлетин по електронна поща и рекламен плакат

Контакти

гр. София

0878503031
Свържи се с нас

Абонирай се

Присъедини се към семейството на CreativoPro, за да получаваш пръв информация относно курсовете.